$_SERVER["REQUEST_URI"]),$_SESSION["produseVizitate"]); $_SESSION["produseVizitate"]=array_slice($_SESSION["produseVizitate"],0,(int)$__l["numar_produse_istorie_vizitate"]); //******************************************* if(mysql_num_rows($categoria_produsului)==0){ // alert(55); openLocation($server_address); exit(); } $detalii_categorie=executa($con,"SELECT * FROM mv_categorii WHERE cod=\"$id_categorie\""); $r_detalii_categorie=linie($detalii_categorie); $denumire_categorie_mama=coloana($r_detalii_categorie,"denumire"); //deconectare($con); if(trim($meta_titlu)==""){$titlu_pagina="$denumire_produs";}else{$titlu_pagina=$meta_titlu;} if(trim($meta_descriere)==""){$descriere_pagina=str_replace("\"","'",$denumire_produs);}else{$descriere_pagina=$meta_descriere;} if(trim($meta_cuvinte)==""){$cuvinte_cheie=str_replace(array("\""," "),array("'",","),$denumire_produs);}else{$cuvinte_cheie=$meta_cuvinte;} prima_parte(1); //ACILEA ESTE NUMARUL DE TEL $detalii_firma=executa($con,"SELECT * FROM mv_date_firma"); $r_detalii_firma=linie($detalii_firma); $telefon_firma=coloana($r_detalii_firma,"telefon"); //************************* //AICI sunt linkurile catre categoriile anterioare echo "
Home > ".linkSpreCategorie($id_categorie,1)."
"; echo "
"; if($reclamaBronzati728){ echo $reclamaBronzati728; } //************************** //AICI sunt detaliile produsului selectat $detalii_stoc=executa($con,"SELECT * FROM mv_stocuri WHERE cod_produs=\"$cod_produs\""); $r_detalii_stoc=linie($detalii_stoc); $string_stocuri=coloana($r_detalii_stoc,"stocuri"); $string_stocuri_temp=explode("@",$string_stocuri); $detalii_produs=executa($con,"SELECT * FROM mv_produse WHERE cod=\"$cod_produs\""); $r_detalii_produs=linie($detalii_produs); $denumire_produs=coloana($r_detalii_produs,"denumire"); $pret_produs=coloana($r_detalii_produs,"pret"); $pret_vechi=coloana($r_detalii_produs,"pret_vechi"); $valuta_produs=coloana($r_detalii_produs,"valuta"); $cod_gestiune=coloana($r_detalii_produs,"cod_gestiune"); $garantie_produs=coloana($r_detalii_produs,"garantie"); $descriere_produs=coloana($r_detalii_produs,"descriere"); $status_stoc=coloana($r_detalii_produs,"status_stoc"); $afis_stoc=$statusuri_produse[$status_stoc]; $produs_promotional=coloana($r_detalii_produs,"promotional"); $produs_lichidare_stoc=coloana($r_detalii_produs,"lichidare_stoc"); $cod_producator=coloana($r_detalii_produs,"cod_producator"); $produs_nou=coloana($r_detalii_produs,"nou"); $string_categorii=coloana($r_detalii_produs,"cod_categorie"); $specificatii_produs=coloana($r_detalii_produs,"specificatii"); $pret_vizibil=coloana($r_detalii_produs,"pret_vizibil"); $specificatii_produs=explode("^|*",$specificatii_produs); $string_categorii=explode("|",$string_categorii); $pret_produs_tva=calculeaza_pretul_corect($cod_produs); $detalii_producator=executa($con,"SELECT * FROM mv_producatori WHERE cod=\"$cod_producator\""); $r_detalii_producator=linie($detalii_producator); $denumire_producator=coloana($r_detalii_producator,"denumire"); // $link_producator=coloana($r_detalii_producator,"link"); $link_producator="producatori/$cod_producator-".prelucrare_nume_fisier($denumire_producator).".html"; echo "

$denumire_produs

"; if($share_social_activ==1 && ($browserName!="Internet Explorer" || (int)$browserVersion!=8)){echo "
$share_social_continut

\n";} echo "
"; $exista_poza=0; $idpicture="pozaPrincipala"; afiseaza_poza("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_produs)."/$cod_produs/".prelucrare_nume_fisier($denumire_produs)."_medie",0,0,"self","rel=\"lightbox[galerieProdus]\"",0,1,2,$zoomPePozaProdus); if($exista_poza==0){ }else{ echo "
$__l[lng_click_pentru_galerie]"; } $idpicture=""; if(is_dir("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_produs)."/$cod_produs/")){ $fh=opendir("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_produs)."/$cod_produs/"); while(false!==($filename=readdir($fh))){ if($filename!="." && $filename!=".."){ if(strpos($filename,substr(prelucrare_nume_fisier($denumire_produs),1)."_")>0 && !in_array(substr($filename,strrpos($filename,"_"),-4),array("_mica","_medie","_tehnica"))){ afiseaza_poza("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_produs)."/$cod_produs/".substr($filename,0,-4),0,0,"self","rel=\"lightbox[galerieProdus]\" style=\"display:none;\"",0,1,2); } } } closedir($fh); }else{ mkdir("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_produs)."/$cod_produs/"); chmod("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_produs)."/$cod_produs/",0777); } if($exista_poza==0){echo "";} if(file_exists("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_produs)."/$cod_produs/".prelucrare_nume_fisier($denumire_produs)."_fisa_tehnica.pdf")){ echo ""; } echo "
"; echo "
"; if($vizibil==1){ echo "
"; echo ""; $pret_vechi_temp=explode(" ",$pret_vechi); if($tipMREX["afisare_pret"] && $pret_vizibil==1){ if($pret_vechi!=""){ echo "".(verificaPreturiPeVariante($cod_produs)==false?numberFormat($pret_produs_tva):"de la ".verificaPreturiPeVariante($cod_produs))." $afis_simbol_monetar
"; if($pret_vechi_temp[1]!="%"){ $afis_pret_vechi=numberFormat($pret_produs_tva-$pret_vechi); echo "$afis_pret_vechi $afis_simbol_monetar"; echo " (".numberFormat($pret_vechi)." $afis_simbol_monetar)"; }else{ $afis_pret_vechi=numberFormat((100*$pret_produs_tva)/(100-$pret_vechi)); echo "$pret_vechi"; echo " ($afis_pret_vechi $afis_simbol_monetar)"; } }else{ echo "".(verificaPreturiPeVariante($cod_produs)==false?numberFormat($pret_produs_tva):"de la ".verificaPreturiPeVariante($cod_produs))." $afis_simbol_monetar"; } } $verificare_produsul_zilei=executa($con,"SELECT p.cod FROM mv_produse p,mv_produsul_zilei z WHERE z.data=\"$data_curenta\" AND p.cod=z.cod_produs AND p.cod=\"$cod_produs\""); if(mysql_num_rows($verificare_produsul_zilei)>0){ echo "
"; echo "

Produsul zilei este la ofertă încă:

"; $dataTintita=str_replace("-","/",$data_curenta); echo "
"; echo "
"; } echo "
"; echo "
"; /* aici ratingul */ echo "
"; echo "$denumire_produs"; afiseaza_stele($cod_produs,1); echo "
"; if($garantie_produs!=""){ echo "

Garanţie: $garantie_produs

"; } if($cod_gestiune!="") { echo "

Cod: $cod_gestiune

"; } echo "

$__l[lng_afisare_stoc] $afis_stoc

"; echo "

\"\" "; echo "$__l[lng_produs_compara]"; if($tipMREX[afisare_pret]){ echo "
\"\" "; echo "$__l[lng_produs_alerta]"; } echo "
\"\" "; echo "$__l[lng_produs_prieten]"; echo "
\"\" "; echo "$__l[lng_produs_comentariu]"; if($modul_QR==1){ echo "
\"\" $__l[lng_produs_buton_QR] "; } echo "

"; echo "\"\" "; echo "$__l[lng_info_email]
"; echo "

"; poza_status_yahoo(4); echo "
"; echo "
"; echo "

$__l[lng_info_telefon]
$telefon_firma

"; if($tipMREX["afisare_cos"] && $pret_vizibil==1){ $uploda_dir_poza_specificatie="img/specificatii/$cod_produs/"; $array_incos_specificatii=array(); $listaSpecificatii=executa($con," SELECT sp.in_cos , sp.cod_specificatie AS codSpecificatie , sp.cod_valoare AS codValoare, s.titlu AS numeSpecificatie, svd.titlu AS denumireValoare FROM mv_specificatii_produse sp , mv_specificatii s , mv_specificatii_valori_definite svd , mv_specificatii_valori sv , mv_specificatii_categorii sc WHERE sp.cod_produs=$cod_produs AND s.cod=sp.cod_specificatie AND svd.cod=sp.cod_valoare AND sv.cod_valoare=sp.cod_valoare AND sv.cod_specificatie=sp.cod_specificatie AND sc.cod_specificatie=sp.cod_specificatie AND sp.activ=1 GROUP BY sp.cod_valoare ORDER BY sc.cod_categorie,sv.ordine "); $total_speciale=0; $stringPozeSpeciale=""; while($r_listaSpecificatii=linie($listaSpecificatii)){ $numeSpecificatie=coloana($r_listaSpecificatii,"numeSpecificatie"); $denumireValoare=coloana($r_listaSpecificatii,"denumireValoare"); $codValoare=coloana($r_listaSpecificatii,"codValoare"); $codSpecificatie=coloana($r_listaSpecificatii,"codSpecificatie"); $in_cos=coloana($r_listaSpecificatii,"in_cos"); $stringPozeSpeciale.=""; $stringPozeSpeciale.=afiseaza_poza($uploda_dir_poza_specificatie.$codValoare."_thb",0,0,"","\" onclick=\"document.getElementById('pozaPrincipala').src=this.src.replace('_thb','')",0,0,1); $stringPozeSpeciale.=afiseaza_poza($uploda_dir_poza_specificatie.$codValoare,0,0,"self"," rel=\"lightbox[galerieProdus]\" style=\"display:none;\"",0,1,2); $stringPozeSpeciale.=""; if($in_cos==1){ array_push($array_incos_specificatii,array( "codspecificatie"=>"$codSpecificatie", "specificatie"=>"$numeSpecificatie", "codvaloare"=>"$codValoare", "valoare"=>"$denumireValoare", )); $total_speciale++; if($verificareSpecificatie!=$codSpecificatie){ $kukuruku.="$codSpecificatie-$codValoare|"; } $verificareSpecificatie=$codSpecificatie; } if($exista_poza==1){ $stringPozeSpeciale.=""; } } echo ""; echo "$__l[lng_text_asteptare_calcul_stocuri]"; // echo ""; echo ""; echo "

"; echo "0?" setCookie('str_speciale',parseazaStrSpeciale()); ":"")." if(document.getElementById('cantitate0')){ if(isNaN(parseInt(document.getElementById('cantitate0').value))){ setCookie('str_cantitate',1); }else{ setCookie('str_cantitate',parseInt(document.getElementById('cantitate0').value)); } }else{ setCookie('str_cantitate',parseInt(document.getElementById('".$cod_produs."_cantitate0').value)); } document.location.href='".$server_address."cumpar-".$cod_produs."-".prelucrare_url($denumire_produs).".html'; \">$__l[lng_adaugare_cos_produse]"; echo "

"; echo "

"; echo "$__l[lng_adaugare_cos_produse]"; echo "

"; echo ""; if($comanda_rapida==1){ echo "sau
pune comandă rapidă"; } echo "
"; } }else{ echo $__l[lng_produs_nu_mai_este]; } echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo $stringPozeSpeciale; echo ""; echo "
"; if($total_speciale==0||strip_tags($stringPozeSpeciale,"")==""){echo "";} $kukuruku=substr($kukuruku,0,-1); echo ""; if($descriere_produs!=""){ echo "

$__l[lng_produs_descriere] $denumire_produs

"; if($denumire_producator!=""){ echo ""; } echo "
$descriere_produs
"; } echo "
"; echo "

$__l[lng_produs_specificatii] $denumire_produs

"; echo "
"; $i=1; $ingrup=0; $gr=0; $lastgr=0; foreach(culegeSpecificatiile($cod_produs,$cod_categorie) AS $key=>$value){ if($value["grup"]==false){ $interogareTempkkmk="SELECT svd.titlu,sp.valoare FROM mv_specificatii_produse sp LEFT JOIN mv_specificatii_valori_definite svd ON sp.cod_valoare=svd.cod LEFT JOIN mv_specificatii_categorii sc ON sc.cod_specificatie=sp.cod_specificatie WHERE sp.activ=1 AND sc.activ=1 AND sp.cod_specificatie=\"$value[ID]\" AND sp.cod_produs=\"$cod_produs\" AND sc.cod_categorie=\"$cod_categorie\" AND sp.activ=1 GROUP BY sp.cod_valoare"; $verificareValori=executa($con,$interogareTempkkmk); $stringValori=""; while($r_verificareValori=linie($verificareValori)){ $titluValoare=coloana($r_verificareValori,"titlu"); $titluLiberValoare=coloana($r_verificareValori,"valoare"); $stringValori.=(trim($titluLiberValoare)!=""?"$titluLiberValoare, ":"$titluValoare, "); } $stringValori=substr($stringValori,0,-2); if(mysql_num_rows($verificareValori)>0 && $stringValori!=""){ echo "
"; echo "
$value[denumire]
"; echo "
$stringValori $value[um]
"; echo "
"; echo "
"; $i++; $ingrup=0; $lastgr++; } }else{ if($ingrup===0){ if($lastgr==0){echo "";} $gr++; echo "
$value[denumire]
"; $lastgr=0; } $ingrup=1; } } echo ""; /* RECOMANDARILE */ $lista_recomandari=executa($con,"SELECT * FROM mv_recomandari WHERE cod_produs=\"$cod_produs\" AND activ=1"); $dd=0; if(mysql_num_rows($lista_recomandari)>0){ echo "

$__l[lng_recomandari]

"; while($r_lista_recomandari=linie($lista_recomandari)){ $cod_recomandare=htmle(coloana($r_lista_recomandari,"cod")); $continut_recomandare=htmle(coloana($r_lista_recomandari,"continut")); $cod_produs_recomandat=htmle(coloana($r_lista_recomandari,"cod_produs_recomandat")); $pret_produs_tva_recomandat=calculeaza_pretul_corect($cod_produs_recomandat); $detalii_produs_recomandari=executa($con,"SELECT * FROM mv_produse WHERE cod=\"$cod_produs_recomandat\" AND vizibil=1"); $r_detalii_produs_recomandari=linie($detalii_produs_recomandari); $cod_categori_recomandari=htmle(coloana($r_detalii_produs_recomandari,"cod_categorie")); $denumire_produs_recomandari=htmle(coloana($r_detalii_produs_recomandari,"denumire")); if($continut_recomandare==""){$continut_recomandare=$denumire_produs_recomandari;} $verif_ram=verificare_vizibilitate_ramura($cod_categori_recomandari); if($verif_ram!=0){ $dd++; echo "
"; afiseaza_poza("img/recomandari/$cod_recomandare",0,0); if($exista_poza==0){ afiseaza_poza("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_produs_recomandat)."/$cod_produs_recomandat/".prelucrare_nume_fisier($denumire_produs_recomandari)."_mica",0,0); if($exista_poza==0){ echo ""; } } echo "
"; $detalii_categorie_recomandari=executa($con,"SELECT * FROM mv_categorii WHERE cod=\"$cod_categori_recomandari\" AND vizibil=1"); $r_detalii_categorie_recomandari=linie($detalii_categorie_recomandari); $denumire_categori_recomandari=htmle(coloana($r_detalii_categorie_recomandari,"denumire")); //************************************************** $hrefu=linkSpreCategorie($cod_categori_recomandari); //************************************************** echo "

".substr($continut_recomandare,0,60)."".(strlen($continut_recomandare) >= 35?"...":"")."

\n"; if($tipMREX["afisare_pret"]){ echo "

".(verificaPreturiPeVariante($cod_produs_recomandat)==false?numberFormat($pret_produs_tva_recomandat):"de la ".verificaPreturiPeVariante($cod_produs_recomandat))." $afis_simbol_monetar

"; } echo "
\n"; } } } /* if($dd==0){echo "";} */ /* ULTIMELE PRODUSE */ if(mysql_num_rows($lista_recomandari)==0) { $ultimele_trei_produse=executa($con,"SELECT * FROM mv_produse WHERE CONCAT('|',cod_categorie,'|') LIKE \"%|$id_categorie|%\" AND vizibil=1 AND cod!=$cod_produs ORDER BY cod DESC LIMIT 4"); echo "
\n"; echo "

Cele mai recente produse din categoria " $denumire_categorie_mama "

\n"; echo "
\n"; while($r_ultimele_trei_produse=linie($ultimele_trei_produse)){ $cod_trei_produse=coloana($r_ultimele_trei_produse,"cod"); $titlu_trei_produse=coloana($r_ultimele_trei_produse,"denumire"); $pret_trei_produse=coloana($r_ultimele_trei_produse,"pret"); $hrefu=linkSpreCategorie($id_categorie); $pret_trei_produse=(calculeaza_pretul_corect($cod_trei_produse)); echo "
\n"; echo "
\n"; afiseaza_poza("img/produse/".dirSpecialProdus($cod_trei_produse)."/$cod_trei_produse/".prelucrare_nume_fisier($titlu_trei_produse)."_mica",0,0,"$hrefu".$cod_trei_produse."-".prelucrare_url($titlu_trei_produse).".html","$titlu_trei_produse",0,1,1); if($exista_poza==0){echo "";} echo "
\n"; echo "

".substr($titlu_trei_produse,0,35)." ".(strlen($titlu_trei_produse) >= 35?"...":"")."

\n"; echo "

$lng_afisare_pret ".(verificaPreturiPeVariante($cod_trei_produse)==false?numberFormat($pret_trei_produse):"de la ".verificaPreturiPeVariante($cod_trei_produse))." $simbol_monetar1\n"; echo "

\n"; echo "
\n"; } } if($modul_QR==1){ echo "
"; echo "

$__l[lng_produs_titlu_QR]

"; bagaQR($cod_produs,$server_address.$_SERVER[REQUEST_URI],$modul_DIMENSIUNE,$modul_CALITATE); echo "
"; } /* COMENTARIILE */ $lista_comentarii=executa($con,"SELECT * FROM mv_comentarii WHERE cod_produs=$cod_produs AND aprobat=1"); if(mysql_num_rows($lista_comentarii)!=0){ echo "

$__l[lng_produs_comentarii]

"; while($r_lista_comentarii=linie($lista_comentarii)){ $cod_comentariu=coloana($r_lista_comentarii,"cod"); $stele_comentariu=coloana($r_lista_comentarii,"rating"); $nume_comentariu=coloana($r_lista_comentarii,"nume"); $data_comentariu=coloana($r_lista_comentarii,"data_postare"); $continut_comentariu=coloana($r_lista_comentarii,"continut"); $localitate_comentariu=coloana($r_lista_comentarii,"localitate"); echo "
"; for($i=0;$i<$cate_stele_total;$i++){ if($i<$stele_comentariu){ echo "\"*\""; }else{ echo "\"*\""; } } echo " $data_comentariu $nume_comentariu ("; afiseazaJudetLocalitate('',$localitate_comentariu,"",0); echo ") | $continut_comentariu"; echo "
"; } } echo "
$__l[lng_info_text_disclaimer]
"; echo "
"; //************************** ultima_parte(1,1); ?>